AUSTRIA

Mr. Nickolaos MITROPOULOS
President of the European EconomicChamber
EEIG for Australia
19 Aylward Avenue
THOMASTOWN – 3074
Australia
Tel. 00-613-94994704
Fax 00-613-94622898
Mobile: 00-614-17551439
e-mail: nickmitrop88(at)gmail.com