DİĞER

“Lisans Takası” (Ruhsat, Patent ve Franchising)

“Avrupa Birliği Aday Ülkelerinde Nitelikli İşletmeler Merkezi Sicili”

“Avrupa Uzman Tanıklar Merkezi Sicili”

“Nitelikli Belgelendirme Uzmanı Eğitimi”
“İş Bülteni”
 
“EEIG Haber Bülteni”
 
Web sitemiz “http://www.eeig.com.tr