İŞ BİRLİĞİ

İhale Temelli Alımlar
 
Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası, Avrupa’daki ihaleler hakkında bilgi sağlar ve yanında yurtdışında yapılan açık artırmalara katılmak için yardım eder.
 
Patentler
 
Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası, geliştiricilerden satın alınabilen dünya patentleri hakkında bilgi sağlamanın yanı sıra çeşitli şirketlerin kendi patentlerini ve teknik bilgilerini uygulamaları için güvenilir yabancı ortaklar bulmalarına yardımcı olur. 
 
Franchising
 
Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası, geliştiricilerden (uluslararası şirketlerden) satın alınabilen hazır işler (franchise) hakkında bilgi sağlamanın yanı sıra çeşitli şirketlerinin kendi franchise projelerini hayata geçirmeleri için güvenilir yabancı ortak bulmalarına yardımcı olur. 
 
Konferans & Sergi
 
Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası, etkinlik takvimine uygun olarak konferanslar ve sergiler düzenler. Her EEIG üyesi, faaliyetleri doğrultusunda konferansa davet edilir ve ayrıca başvurabilir.
Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası’nın himayesinde düzenlenen konferansların konusu zamanın ruhu, ileri teknoloji, yenilik ve çevrenin korunması ile ilgilidir.
 
Eğitimler
 
Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası’nın himayesinde verilen eğitimler sistemli yaklaşım ile yürütülür. Eğitimlerde hangi materyallerin yer alacağına karar vermenizden önce uzman, yönetim sistemi, sınama, personel ve kalite kontrol ile ilgili ön bir değerlendirme gerçekleştirir. Eğitim sonrasında yeni bilginin uygulamaya konulup konulmadığı gözlemlenir. Yaklaşımımız, maliyeti düşürmenize ve iş gelirinizi artırmanıza olanak vererek uzun vadede üretkenliğin artırılmasına yöneliktir.
 
Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası belgeli uzmanlar, aşağıdaki alanlarda eğitim verir:
 
  • İhracat organizasyonu;
  • Yatırım yönetimi;
  • Kişisel verimlilik;
  • İletişimler;
  • Verimli satış;
  • Dağıtım;
  • Bakım ve hizmet;
  • Uzman eğitim.
 
Belirtilen tüm hizmetlerden faydalanmak ve hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.