DİKKAT

Birtakım kurumlar ismen bizi taklit etmeye çalışmakta, hatta bazı kişiler sahte kimlik kartları ile kurumumuzda görevli olduğunu iddia etmektedir. Bu nedenle, herhangi bir kişinin adımıza hareket edip etmediğini veya gerçekten “Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası”nın bir görevlisi olup olmadığını öğrenmek için Brüksel’deki Merkez ile iletişime geçmenizi öneririz.

Tüm görevliler bilgi birikimleri ve faaliyetleri ile “Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası”nın amaç ve hedeflerini desteklemek amacıyla riskleri kendilerine ait olmak üzere kendi hesabına, özel görevler için bağımsız çalışan uzmanlardır.

Kurumumuzun hiçbir görevlisi “Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası” adına tahsilât yapmaya veya ödeme almaya yetkili değildir.