HAKKIMIZDA

Avrupa Birliği, Tek Pazar sürecini tamamlarken; gerçek kişiler, şirketler, firmalar ve diğer tüzel kişilerin, ulusal sınırlar ötesine geçerek, etkili biçimde işbirliği edebilmeleri için bir takım hukuki düzenlemeler de yer vermiştir. Bu düzenlemelerden birisi de, Avrupa Toplulukları Konseyi tarafından hazırlanmış olan, Avrupa Ekonomik Çıkar Gruplaşması hakkında 2137/85/AET sayılı ve 25 Temmuz 1985 tarihli Konsey Tüzüğü ile kurulan Avrupa Ekonomik Çıkar Gruplaşması – European Economic Interest Grouping (EEIG)’dir. 

Bu arka plandan hareketle, EEIG’nin yasal dayanağı çerçevesinde oluşturulmuş olan Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası, EEIG; Brüksel Ticaret Mahkemeleri’ne kayıtlı, uluslararası düzeyde yönetilen, kar amacı gütmeyen ve merkezi Brüksel’de bulunan, ekonomi odaklı bir sivil toplum kuruluşudur. EEIG, tüm çalışmalarının Şeffaf ve güvenilir olduğunu ispat eden, Avrupa Birliği “Şeffaflık Kaydı”na taraftır ve bir Lobi Grubu olarak EEIG, Tek Pazar içersindeki ve AB üye devletleri ile dünyadaki diğer iş partnerleri arasında bir köprü görevi üstlenir.

Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası, EEIG aynı amaçlara sahip kişi ve kurumların üye olduğu, AB uyumuna katkı sağlamak amacıyla aşağıdaki amaç ve hedefler doğrultusunda faaliyet göstermektedir: 

 • Özel sektörün AB hükümetlerinin siyasi amaç ve hedeflerine genel desteği : Özellikle Tek Pazarı tamamlamak için Avrupa’da sınır ötesi işbirliğinin özendirilmesi. 

 • Avrupa Tek Pazarının konsolidasyonu: Başta tam istihdam, iş güvenliği, tüketicinin korunması, çevrenin korunması olmak üzere ekonomik büyüme ve yaşam standartlarının arttırılması.
   
 • AB’nin Doğu’ya doğru genişlemesi için desteklenmesi: Yönetim ve personel eğitimi, know-how transferi, standardizasyon.
   
 • Üçüncü Dünya Ülkeleri ve denizaşırı ülkelerde yeni pazarlarla köprü kurulması: Küreselleşmeye ayak uydurma
 • Seçilen projelerin disiplinler arası çözümler ve finansman yoluyla desteklenmesi: Araştırma ve geliştirme çalışmalarının özendirilmesi, kamu yatırımcıları ve özel yatırımcılar tarafından fonların arttırılması.
   
 • Gelecekteki konu ve teknolojilere bağlılık: Yeniliklerin ve olumlu vizyonların gerçekleştirilmesi ve insan geleceği, ekoloji ve sürdürülebilir mal üretiminin teşvik edilmesi. 

EEIG, kendisini adil bir rekabeti ve tüketicilerin çıkarlarını korumaya adamıştır. Bu nedenle de 55 ülkeye yayılmış temsilcilikleri ile küresel dünyanın gereklerine göre hızla gelişmekte ve hizmetlerini sürdürmektedir.