VİZYON

Vizyonumuz, daha iyi bir geleceğe hizmet etmek için çalışmaktır. Bunu gerçekleştirmek için,
 

• İç içe, refah ve çalışkan bir Avrupa vizyonuna aktif olarak hizmet etmek, 

• Liderlik üstlenme, işbirlipi ve güç birliği oluşumlarına destek vermek, 

• Görevlilerimiz ve uzmanlarımız aracılığıyla verimsizlikle mücadele etmek,

• Küresel rekabet ortamına ve kaliteli ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak, 

• İstihdam gücü oluşturmayı teşvik etmek, ekonomide ve insanların yaşamlarında sürekli olarak ekonomik refah sağlamak,

• Yeni çözüm olanakları sağlamak; dünya standartlarında teknoloji ve bilimle desteklenen yenilikçiliği teşvik etmek,

• Ekolojiyi ve doğal habitatı korumak ve sağlıklı şekilde iyileştirilmesine yardımcı olmak,

• Nihayet bir füze rampası olarak geleceğe yolculukta gelecek nesillere hizmet amacıyla ittifaklar kurmak suretiyle ve bilgi sınırlarını genişletmektir.