PROSEDÜREL BİLGİ

Bireysel girişimciler ve şahısların yanı sıra Türk ve yabancı ticari ve ticari olmayan kuruluşlar, EEIG üyesi olarak kabul edilebilir
 
Sanayi, ticaret, bilim, eğitim, kültür vb. hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ayrıca «Avrupa Ekonomi Ticaret ve Sanayi Odası Resmi Hizmet Ortağı» unvanını alabilir; bu durumda oda üyeliği zorunludur
 
Bireyler, EEIG’nin “çalışma komitelerine” kabul edilebilir. Komite başkan ve üyeleri, gönüllülük esasına göre çalışılır ve onursal görevli unvanı alır
 
Yabancı kurumlar, işletmeler ve kişiler, Türk kurumlar, işletmeler ve şahıslar ile eşit derecede, oda çalışmalarına katılmaya teşvik edilir
 
Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası ilke ve kurallarını ihlal ettiğinden veya kanuna aykırı hareket ettiğinden şüphelenilen delegeler/görevliler derhal görevlerinden alınacaktır.