KOMİSYONLAR

EEIG’nin Çalışma Komisyonları aşağıdaki alanları kapsamaktadır:
 
A01- Tarım ve Endüstriyel Kompleks
A02 – Bankacılık, Finans ve Sigorta
A03 – İş Geliştirme
A04 – İnşaat ve Mühendislik
A04A –İnşaat, Elektrik, Mekanik ve İnşaat Eksperi
A04B – İnşaat İç Çözümleri ve Tasarım
A04C – Ekolojik Yapım
A05 – Tüketici Hakları
A05A – Kalite Sistemleri ve Belgelendirme
A06 – Kültür ve Sanat
A07 – Gümrük ve Vergilendirme
A08 – Ekoloji ve Çevre Koruma
A09 – İstihdam ve Personel Meseleleri
A10 – Mühendislik ve Teknoloji
A11 – Patent Değişimi, Ruhsatlar ve Teknik Bilgi
A12 – Dış Ticaret ve Emtia Sözleşmeleri
A13 – Sağlık, Sosyal Yardım ve Güvenlik
A14 – Endüstri ve Ticaret
A15 – Bilgi İşlem ve Telekomünikasyon
A16 – Hukuk ve Denetim
A17 – Pazarlama, Satış ve Ticaret
A18 – Güç, Enerji ve Yakıt
A19 – Medya ve Halkla İlişkiler
A20 – Bilim, Araştırma ve Eğitim
A21 – Turizm, İş Takası ve Eğitim
A22 – Ulaşım ve Trafik
A23 – Lojistik
A24 – Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
A25 – Gayrimenkul ve Konut
A26 – Eğitim, Öğretim ve Eğitim Yönetimi
A27 – Finans ve Finansal Planlama
A28 – Bayilik (Franchising) ve Çok Düzeyli Pazarlama
A29 – Danışma, Koçluk ve Rehberlik
A30- Denizcilik

Çalışma Komisyonları, ihtiyaç duyulması halinde, bir ülkenin özel gereksinimleri göz önüne alınarak o ülkeye uyarlanabilir ve Çalışma Komisyonlarının sayıları arttırılabilir. Kurum, verimlilik, maliyetin en aza indirilmesi, yenilik, yaratıcılık ve esneklik ilkeleri üzerinde çalışmaktadır. Sloganı ve inancı “küresel rekabete her zaman hazır olmak” şeklindedir.