BAŞKANIN MESAJI

Daha iyi bir geleceğe ulaşma vizyonunu gerçekleştirmek adına, Avrupa’da ve dünyanın diğer ülkelerinde bulunan geniş bağlantıları, 55 ülkede bulunan ve her biri farklı konularda uzman
temsilcilikleri ve her sektörü kapsayan 30 Çalışma Komisyonu ile neredeyse tüm iş alanlarında hizmet veren Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası, EEIG; AB içindeki ve dünyanın diğer ülkelerindeki girişimciler için potansiyel bir ekonomik ve sosyal ağ teşkil etmektedir.
 
Küresel ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası, EEIG sunduğu stratejik projelerle ve düzenlediği özel konulara odaklı sorun ve çözümlerin tartışıldığı forumları, konferanslar, lobiler, toplantı ve seminerlerle uluslar arası bir marka haline gelmiştir. Yerli ve yabancı şirketlerin Avrupa ile bütünleşmesine önem vermekte ve küreselleşen dünyada, yapılan tüm işbirliklerini teşvik eden bir konumdadır.
 
Geniş bağlantılarıyla kaynakları, etkinlikleri ve yetenekleri bir araya getirerek üyeleri arasında ekonomik ve sosyal başları güçlendirme ve yeni bağlantılar oluşturma gücüne sahip olan EEIG, Türkiye’nin de Avrupa ve diğer ülkeler ile yapacağı işbirliklerinde teşvikini sürdürmektedir. Küresell dünyanın gereklerini takip etmekte, bu yönde üyelerine gerekli bilgi ve desteği sağlamakta, 5 kıtada iş yapabilme gücünü taşımaktadır. Sunduğu tüm hizmetlerle dünyaya açılan bir kapı olan Avrupa Ekonomi Ticaret ve Sanayi Odası, EEIG yeni politikaların ve açılımların öncüsü ve takipçisi olacak ve kalkınma ve refaha katkı sağlamaya devam edecektir.