YAPI

Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası, EEIG kurumunun temeli; görevlilerinin ve deneyimli uzmanlarının gönüllü ve onursal çalışmaları ve iş ortakları ile yapmış olduğu serbest işbirliğine dayanır

Yönetim, bir yönlendirme birimi olarak, Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası, EEIG’nin politikalarını yürürlüğe koymakla yükümlüdür. Özel görevler, Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası, EEIG’nin yetkili uzmanları ve ilgili ülkelerde yer alan, özel iş alanlarındaki partner şirketler tarafından yerine getirilir.

Avrupa Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Odası, EEIG Dikey ve Yatay olarak iki şekilde yapılanmıştır.

Dikey Yapı

En üst pozisyonda Ulusal Başkanın yer aldığı ve Başkan Yardımcıları’nın, Komisyon Başkanları’nın ve Komisyon Başkan Vekilleri’nin ulusal hiyerarşisi ile temsil edilen Bölgesel Ofislerden meydana gelmektedir. Bu tür bir yapılanma her ülkede oluşturulabilir. Dikey yapı içinde yer alan ofisler, sadece bölgesel faaliyet sınırlarının içinde hareket edebilirler.


Yatay Yapı

Yatay (Profesyonel) yapı, belirli uzmanlık alanlarında faaliyet göstermek için oluşturulmuş Merkez Ofislerden meydana gelmektedir. Bu merkez ofislere alanlarında uzman kişiler başkanlık eder. Bölgesel ve profesyonel yapının parçası olan “çalışma komisyonlarının” aksine merkez ofisler, ulusal çalışmanın yanı sıra aynı zamanda uluslararası faaliyette de bulunabilirler.


ORGANİZASYON ŞEMASI